Skład i łamanie tekstu

W Studio otrzymane materiały do zaprojektowania książki czy katalogu, poddawane są profesjonalnej obróbce komputerowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami łamania i składu. W efekcie końcowym powstaje wysokiej jakości plik gotowy do druku. Dodatkową usługą są projekty graficzne okładek książek.

Wszystkie kolory nadziei – Zbiór wierszy

Małe i wielkie sprawy – projekt książeczki